Kino Světozor

Blok filmů s tematikou klinických vyšetření, biologické léčby a dárcovství orgánů

 

(Blok filmů s tematikou klinických vyšetření, biologické léčby a dárcovství orgánů) Director: various, , 0000, , 90 min

Po projekci následuje debata s MUDr. Jiřím Pešinou: Praktické otázky. Co můžete očekávat u lékaře, jak komunikovat s lékařem? Práva pacienta.

ZÁKLADNÍ KLINICKÉ VYŠETŘENÍ, ČR, 17 min
Jak se sestavuje anamnéza? Jak probíhá fyzikální vyšetření? Co to je aspekce? Co to je palpace? Co lze diagnostikovat? Co následuje po vyšetření? Dokument z cyklu Moje medicína informuje o principech základního klinického vyšetření.

VYŠETŘENÍ KRVE, ČR, 9 min
Co je krev? Jak a proč se provádí vyšetření krve a jaká má pravidla? Proč se provádí ráno a na lačno? Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky vysvětluje, jak se krev vyšetřuje a co se z výsledků dá usoudit o zdravotním stavu pacienta.

LIDSKÁ TKÁŇ POD MIKROSKOPEM, ČR, 9 min
Jak se vyšetřuje lidská tkáň pod mikroskopem a jak pomáhá patolog lékaři při léčbě? To vysvětlí Prof. MUDr. Aleš Ryška Ph.D. z Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

BIOLOGICKÁ LÉČBA V ONKOLOGII, ČR, 9 min
Co to je biologická léčba, jaké nemoci se s ní léčí a s jakými výsledky vysvětlí prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.

DÁRCOVSTVÍ ORGÁNŮ, ČR, 20 min
Co lze transplantovat? Kde se transplantace provádí? Kdo je dárce orgánů? Jak se prokazuje smrt mozku? Úspěšnost transplantace od žijících dárců. Jaká je úroveň transplantační medicíny v České republice? Jaké jsou etické otázky v transplantační medicíně? Jak funguje čekací listina a princip předpokládaného souhlasu? Na tyto a mnoho dalších otázek zodpoví MUDr. Eva Pokorná CSc. z Transplantačního centra Institutu klinické a experimentální medicíny.

DENZITOMETRIE, ČR, 9 min
Co je to denzitometrické vyšetření a jak pomáhá v diagnostice osteoporózy vysvětluje MUDr. Jiří Jenšovský, CSc. z Osteocentra Ústřední vojenské nemocnice v Praze.


 

Buy at Terry Posters

Book: Surovost života a cynismus fantazie Book
250 Kč
DVD: Idioti DVD
200 Kč
DVD: Romeo and Juliet - Rojo DVD
499 Kč
Film poster: Easy rider 8 Film poster
250 Kč
Film poster: Three Veterans 1 Film poster
950 Kč
Film poster: Three Veterans 1 Film poster
2500 Kč
DVD: The White Dove + Josef Kilián DVD
550 Kč

List of the films

 

Česky

Mojekino.cz