Kino Světozor

Cykly a festivaly / Dny arabského filmu 2013(18. 10. 2013 – 20. 10. 2013) 

Dny arabského filmu 2013

 

Vše o akci

Od roku 2011 na sebe Arabové, ve smyslu individuálních lidských bytostí, upoutali pozornost mezinárodních médií, analytiků a komentátorů, kteří před vypuknutím občanských protestů a demonstrací vnímali arabský svět spíše skrze sklíčka geo-politiky, ekonomiky, bezpečnosti a orientalistických předpojatostí. Tito komentátoři, ve snaze dohnat ztracený čas, si nyní překotně pokládají následující otázky: Kdo jsou lidé, kteří žijí v arabském světě? Jaké problémy a otázky považují tito lidé za skutečně důležité? Co tyto lidi motivuje a usměrňuje v jejich chování?

Dny arabského filmu nabízí šest hraných snímků, které vznikly těsně okolo nebo po tzv. arabském jaru. Nezaměřují se na revoluční dění na náměstích a v ulicích měst, ale poodhalují hlubší kořeny sociálních a politických problémů, které vedly k „arabskému probuzení“ (což je vhodnější termín pro arabské jaro), a které budou ovlivňovat i další vývoj událostí v regionu. Od velkých politických otázek typu izraelsko-palestinského konfliktu až po neméně závažné problémy ovlivňující arabskou mysl (genderová diskriminace či napětí mezi globalizací a tradicionalismem, jež zásadně transformuje sociálně konzervativní arabské společnosti), těchto šest filmů otevírá okénko do arabského regionu a života jeho obyvatel, kteří více než kdy před tím budou utvářet jeho budoucnost.

 

English

Mojekino.cz